The Norwegian Kindergarten in London er en engelsk registrert stiftelseSelskapsstyret er stiftelsens øverste organ og representerer eierne. Styret er ansvarlig for å drive The Norwegian Kindergarten in London i samsvar med engelsk og britisk lovgivning. Styret er ansvarlig for stiftelsens totale finansielle situasjon til enhver tid, i tillegg til å planlegge, gjennomføre og rapportere økonomiplaner, årsbudsjett og regnskap til britiske myndigheter. Styret er arbeidsgiver for samtlige stillinger. Styret skal sikre at The Norwegian Kindergarten in London fortsetter utviklingen som et ettertraktet pedagogisk tilbud og at det foreligger langtidsplaner for barnehagens framtid.

Styret har tre medlemmer

Naja Solend- Styreleder

Trude Bakken

Elisabeth Jones