Utskrift

Den norske barnehagen i London er et pedagogisk tilbud for barn fra to og et halvt års alder og fram til skolestart. Dette gjelder enten det er engelsk skolestart som femåring, eller norsk skolestart som seksåring. Barnehagen ønsker å være et naturlig valg for norske familier som flytter til London. Vi legger vekt på både norsk og engelsk språk og kultur. Hver avdeling i barnehagen har minst en engelsktalende og en skandinavisktalende medarbeider. Dette fører til at barna raskt lærer engelsk fra første dag. Barnehagen tilstreber også at de eldste barna får skoleforberedende aktiviteter. I tillegg kan vi gi nødvendig språktrening før skolestart.

Barnehagen har færre barn per voksen enn hva som er lovbestemt i England. Dette betyr at vi kan drive barnehagen etter tilnærmet norsk mønster.

Barna leker utendørs hver dag. Med mindre spesielle forhold taler imot, har vi også en ukentlig turdag hvor vi benytter lekeparker og parkområder i nærheten. Organiseringen av barnehagen vil variere fra år til år, avhengig av hvor mange barn som tas inn. Uavhengig av organisering, har hver avdeling en førskolelærer eller en medarbeider med lignende kvalifikasjoner som er ansvarlig for det pedagogiske opplegge

Barnehagen holder til i samme bygg som Den norske skolen. Dette gjør det svært praktisk for familier som har barn i både skole og barnehage. Samtidig blir overgangen til skole lett, fordi barna, i tillegg til at de allerede er kjent med bygningen, også har blitt kjent med barn og ansatte på skolen.

Barnehagen følger skolens ferier og fridager. Åpningstider: Mandag – torsdag kl. 0830 -1530 og fredag kl. 0830 – 1430.